Sejl sikkert og lovligt i trafiksepareringssystemer

Det kan være farligt, hvis du som fritidssejler ikke kender reglerne for de trafiksepareringssystemer, der skal sørge for sikker sejlads i farvande med mange skibe.

Som fritidssejler skal du være opmærksom på, at der rundt om i de danske farvande er etableret ’motorveje til søs’, de såkaldte trafiksepareringssystemer. Det sker for at tilgodese sejladssikkerheden og fremkommeligheden for erhvervstrafikken til søs. Hvis du bevæger dig ind i et trafiksepareringssystem, er det vigtigt, at du kender til og følger ’færdselsreglerne’ til søs.

Vi anbefaler, at du som fritidssejler tager et duelighedsbevis i sejlads, og at du gør dig bekendt med de gældende regler – ikke mindst reglerne om trafiksepareringssystemer.

Hvordan fungerer et trafiksepareringssystem?

Reglerne for at bruge et trafiksepareringssystem minder om de almindelige færdselsregler på landjorden for kørsel på en vej med fuldt optrukket midterlinje, hvilket vil sige, at følgende gælder i et trafiksepareringssystem til søs:

  • Små motordrevne skibe under 20 meter i længde eller sejlskibe bør bruge en tilstødende kysttrafikzone, hvis der er etableret en sådan.
  • Små motordrevne skibe under 20 meter i længde eller sejlskibe må ikke vanskeliggøre sikker passage for et skib, der følger en trafikrute.
  • Man skal sejle i den rigtige retning i trafikruten.
  • Sejlads over skillelinjer og i skillezoner skal undgås, medmindre man er nødt til at krydse systemet.
  • Undgå at krydse systemet, men hvis man er nødt til det, skal den styrede kurs være vinkelret på systemet. Et sejlskib, der er udstyret med motor, bør gøre brug af motoren for at opfylde reglen.
  • Sejlads nær enderne skal foregå med særlig forsigtighed.
  • Hvis man ikke bruger et trafiksepareringssystem, skal man holde god afstand til systemet.
  • Et skib, der har valgt at bruge et trafiksepareringssystem, skal »sejle« (i den rigtige retning) og må altså derfor ikke ligge stille og lade sig drive med strømmen i en trafikrute.

Søvejsreglerne gælder for alle skibe og både, uanset størrelse og type, og således også for små joller og kajakker.

I officielle søkort er trafiksepareringssystemer, forbudsområder m. v. vist, og kortene indeholder desuden mange andre vigtige informationer – brug kortene, inden du sejler på havet.

Fritidsfiskere til søs

Fritidsfiskere, der tager på havet, bør orientere sig om det område, de gerne vil fiske i, og sikre sig, at man ikke sejler ud og fisker, hvor der findes trafiksepareringssystemer.

Politiet håndhæver sejladsreglerne

Følger du ikke sejladsreglerne, herunder søvejsreglerne, kan du som fører af et fritidsfartøj få en bøde.

Kontakt

Maritim regulering og jura