Nu kan du søge om delvis tilbagebetaling af visse gebyrer

02-12-2019

Tre gebyrer har været sat for højt. Derfor kan du nu søge om delvis tilbagebetaling af disse gebyrer.

Søfartsstyrelsen opkræver en række gebyrer for forskellige ydelser, og i nogen tilfælde kan der være opkrævet for meget.

Søfartsstyrelsen har pr. 1. januar 2019 ændret taksten på tre gebyrer:

  • Gebyr for udstedelse af vragfjernelsescertifikat (for gebyr opkrævet i perioden 2015-2018)
  • Rykkergebyr for manglende betaling ved syn af skibe (for gebyr opkrævet i perioden 2008-2018)
  • Rykkergebyr for manglende betaling af årlig afgift for registrering af skibe (for gebyr opkrævet i perioden 2013-2018).

Har du betalt disse tre gebyrer i de nævnte år, kan du nu søge om eventuelt at få delvis tilbagebetaling af gebyrerne.

Det er forskelligt fra år til år, hvor stort et beløb, der er opkrævet for meget.

Du skal søge om delvis tilbagebetaling af for meget betalt gebyr via virk.dk.

Du kan læse mere om de enkelte gebyrer og tilbagebetalingsprocessen på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Nye gebyrtakster pr. 1. januar 2019

Pr. 1. januar 2019 er følgende tre takster ændret:

  • Vragcertifikater 450 kr. (tidligere 1.250)
  • Rykkergebyr vedr. syn 94 kr. (tidligere 250)
  • Rykkergebyr vedr. årsafgift 76 kr. (tidligere 250)

Kontakt

Søfartsstyrelsen