Tilbagebetaling af gebyr

Tre gebyrer har været sat for højt. Derfor kan du nu søge om delvis tilbagebetaling af disse gebyrer.

Søfartsstyrelsen har pr. 1. januar 2019 ændret taksten på tre gebyrer.

  • Gebyr for udstedelse af vragfjernelsescertifikat (for gebyr opkrævet i perioden 2015-2018)
  • Rykkergebyr for manglende betaling ved syn af skibe (for gebyr opkrævet i perioden 2008-2018)
  • Rykkergebyr for manglende betaling af årlig afgift for registrering af skibe (for gebyr opkrævet i perioden 2013-2018)

Har du betalt disse tre gebyrer, i de nævnte år, kan du nu søge om evt. at få tilbagebetalt gebyrerne delvist.

Tilbagebetalingsproceduren vil være aktiv indtil 2029.

Gebyr - vragfjernelsescertifikat

Gebyret for udstedelse af vragfjernelsescertifikat har i perioden 2015-2018 været fastsat til 1.250 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyrerne burde have været:

År Opkrævet gebyr Faktiske omkostninger Restgebyr
2015 1.250 kr. 812 kr. 438 kr.
2016 1.250 kr. 489 kr. 761 kr.
2017 1.250 kr. 427 kr. 823 kr.
2018 1.250 kr. 435 kr. 815 kr.

Borgere og virksomheder, der har betalt for vragfjernelsescertifikater udstedt i 2015 har således krav på at få 438 kr. retur fra SFS. For certifikater udstedt i 2016 kan der rettes krav på 761 kr. og så fremdeles.

Søg om delvis tilbagebetaling af for meget betalt gebyr for udstedelse af vragfjernelsescertifikat har i perioden 2015-2018.

Kravet om delvis tilbagebetaling bortfalder som udgangspunkt 10 år fra d. 02-12-2019.

Rykkergebyr - syn af skibe

Rykkergebyret for manglende betaling ved syn af skibe har i perioden 2008-2018 været fastsat til 250 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyret rettelig burde have været fastsat til 94 kr.

Borgere og virksomheder, der har betalt rykkergebyrer for manglende betaling af syn af skibe, udstedt i 2008-2018 har således krav på at få tilbagebetalt 156 kr. pr. betalt rykkergebyr.

Søg om delvis tilbagebetaling af for meget betalt rykkergebyr for manglende betaling ved syn af skibe i perioden 2008-2018.

Kravet om delvis tilbagebetaling bortfalder som udgangspunkt 10 år fra d. 02-12-2019.

Rykkergebyr - årlig afgift for registrering af skibe

Rykkergebyret for manglende betaling af årlig afgift for registrering af skibe har i perioden 2013-2018 været fastsat til 250 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyret rettelig burde have været fastsat til 76 kr. Samtidig har SFS konstateret, at der ikke har været hjemmel til at opkræve 2. og 3. rykker gebyr.

Borgere og virksomheder, der har betalt rykkergebyrer for manglende betaling af årsafgiften af skibe, udstedt i 2013-2018 har således krav på at få tilbagebetalt 174 kr. pr. betalt 1. rykkergebyr og eventuelt 250 kr. pr. betalt 2. og 3. rykker.

Søg om eventuelt at få delvis tilbagebetaling for meget betalt rykkergebyr for betaling af årlig afgift for registrering af skibe.

Kravet om delvis tilbagebetaling bortfalder som udgangspunkt 10 år fra d. 02-12-2019. Dog er forældelsesfristen 3 år for så vidt angår eventuelt uretmæssigt opkrævede 2. og 3. rykkergebyrer.

Kontakt

Maritim regulering og jura