Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse er et vigtigt element i styrelsens kerneprocesser så vi sikrer effektive arbejdsgange og løbende forbedrer os.

Søfartsstyrelsen er ISO-certificeret i kvalitetsledelse på alle centrale opgaver vedrørende skibsregistering, syn og certificering af skibe, udstedelse af beviser til søfarende, sejlads i danske farvande samt uddannelse af sygdomsbehandlere.

Søfartsstyrelsen er DS/EN ISO 9001:2015 certificeret.

Download Søfartsstyrelsens certifikat her

Kontakt

Søfartsstyrelsen