Digitale redskaber tages i brug til nye skibsruter i danske farvande

04-02-2020

Den 1. juli 2020 etableres der nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak. Ruterne skal øge sejladssikkerheden for de ca. 70.000 skibe som årligt gennemsejler farvandene.

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande udarbejdet de nye skibsruter, som blev godkendt af FN’s søfartsorganisation IMO i 2018. I øjeblikket pågår der bl.a. et arbejde med produktion af nye søkort, information til skibene m.m. så de danske og svenske søfartsmyndigheder kan være klar til den endelige etablering den 1. juli 2020.

De nye skibsruter

Den nuværende skibsrute i Kattegat, Rute T, blev etableret for over 40 år siden. I dag bygges skibe langt større, og omkring 70.000 skibe sejler årligt gennem Kattegat, heraf mange dybtgående tankskibe, der sejler til og fra Østersøen.

De nye skibsruter er rettet imod erhvervstrafikken, og etableres for at højne sejladssikkerheden og for at lede skibene ad ruter, der vejleder og adskiller modgående skibstrafik bedre og dermed gør sejladsen mere forudsigelig. På nogle strækninger indføres såkaldte trafiksepareringssystemer, som ensretter sejladsen og bidrager til at forebygge skibskollisioner.

Digital farvandsafmærkning anvendes

Som supplement til den traditionelle farvandsafmærkning, vil de nye skibsruter flere steder blive afmærket med virtuel AIS-afmærkning. Denne type afmærkning adskiller sig fra traditionelle bøjer ved, at afmærkningen ikke findes fysisk i vandet, men kun er synlige på skibenes navigationsudstyr. Endvidere kan AIS-systemet anvendes til at udsende hurtige informationer direkte til skibene. I perioden frem til den 1. juli 2020 vil AIS-systemet løbende udsende informationer om de forestående ruteændringer.

Læs mere om de nye skibsruter på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Læs også mere i publiceret folder om skibsruterne (engelsk)

De detaljerede og officielle oplysninger om de nye ruter bliver offentliggjort i Efterretninger for Søfarende og i de officielle søkort fra Geodatastyrelsen.

Kontakt

Søfartsstyrelsen