Erstatningsbeløb

Reguleret erstatningsbeløb for søfarende og fiskeres mistede ejendele januar 2019

Tab eller beskadigelse

Rederen eller arbejdsgiveren er forpligtet til at yde tilstrækkelig erstatning til de ansatte for tab eller beskadigelse af deres ejendele om bord, der er foranlediget ved skibets forlis, ved sørøveri, ved brand eller andet havari, der rammer skibet.

Søfarende

Ingen beløbsbegrænsninger fra 1. januar 2018

Bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2013 om erstatning til søfarende for ejendele, der er gået tabt ved forlis eller andet havari er blevet ændret med virkning for 1. januar 2018.

For erstatningssager fra og med 1. januar 2018 gælder der ingen beløbsbegrænsninger i medfør af bekendtgørelse nr. 1378 af 30. november 2017 om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari.

Fiskere

Erstatningsbeløb for januar 2019

Hermed offentliggøres de regulerede erstatningsbeløb for fiskere gældende pr. 1. januar 2019 i henhold til § 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1009 af 16. august 2013 om erstatning til fiskere for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari.

Beløbene tager udgangspunkt i nettoprisindekset, og er i tabellen nedenfor opregnet til og med december 2018. Nettoprisindekset er tilgængeligt på Danmarks Statistiks hjemmeside

Kategori Beløb i danske kroner
Skibsførere 60.706 kr.
Maskinchefer og overstyrmænd 50.249 kr.
Øvrige styrmænd, maskinmestre samt hovmestre 38.977 kr.
Andre søfarende 33.544 kr.

Kontakt

Søfarende og certifikater