Administrationssekretariatet (ADM)

ADM skal sikre, at Søfartsstyrelsens ressourcer udnyttes effektivt og passer til opgaveløsningen. Det omfatter forvaltning af styrelsens økonomi, medarbejderstab, tekniske hjælpemidler og de fysiske rammer.

ADM har ansvaret for:

 • forvaltningen af styrelsens økonomi, herunder
  • finanslovsarbejde og budgettering,
  • regnskab, bogholderi, kreditor- og debitoradministration
  • økonomi- og ressourcestyring
 • udbud og kontrakter
 • administration og forvaltning af HR
 • bygningsadministration, dog ikke fyrtårne og lampesteder,
 • administration af tekniske hjælpemidler (IT, AV-udstyr, telefoner, transportmidler mv.)
 • intern service, herunder
  • indretning og rengøring,
  • post- og varemodtagelse
  • kundemodtagelse
  • kantinedrift
  • servicering af mødecenter inkl. AV-udstyr.

Kontakt

Administrationssekretariat