Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik (MEV)

MEV er ansvarlig for skibsfartspolitikken, herunder den maritime vækstpolitik, nationalt såvel som internationalt.

MEV har herunder ansvaret for Søfartsstyrelsens indsats inden for:

  • Det Blå Danmarks vækstvilkår, herunder de økonomiske rammebetingelser
  • International og EU skibsfartspolitik
  • CSG, handelspolitik, investeringsscreeninger og sanktioner
  • Havneområdet, herunder erhvervshavneudvalget
  • Bilaterale samarbejdsrelationer og myndighedssamarbejde med tredje lande
  • Samarbejde i Norden og i Østersøregionen
  • Integreret Maritim Politik, herunder samarbejde i EU

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik