Maritim Regulering og Jura (MRJ)

MRJ er ansvarlig for, at love og regler på Søfartsstyrelsens ansvarsområde er tidssvarende og tilgængelige, nyder opbakning i erhverv og samfund og fremmer vækst og sikkerhed til søs. MRJ er også styrelsens juridiske sekretariatet og yder juridisk rådgivning internt i styrelsen.

MRJ har ansvaret for:

  • forhandling og implementering af internationale regler
  • funktionen som kontaktpunkt og koordinator for Søfartsstyrelsens arbejde i internationale organisationer, herunder IMO og ILO
  • funktionen som kontaktpunkt og koordinator for Søfartsstyrelsens arbejde med regler for skibsfart i EU
  • maritim sikkerhed, herunder pirateri og cybersikkerhed
  • Arktis og koordinering af samarbejdet med Grønland
  • Søfartsstyrelsens lovarbejde, herunder udvikling og implementering af regler
  • juridisk rådgivning internt, herunder aktindsigt og forvaltningsret.

Kontakt

Maritim regulering og jura