Sikre Skibe (SISK)

SISK er ansvarlig for Søfartsstyrelsens indsats for, at dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart kendetegnet ved et højt niveau for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. SISK er ansvarlig for effektiv forvaltning og håndhævelse af regler vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift.

SISK har ansvaret for:

  • Certificering af skibe
  • Tilsyn med danske skibe
  • Tilsyn med arbejdsmiljø og søfartssociale forhold
  • Havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn
  • Tilsyn med klassifikationsselskaber samt autoriserede virksomheder og personer
  • Tilsyn med maritime skoler og kurser
  • Besætningsfastsættelse
  • Sygdomsbehandling til søs, herunder Radio Medical samt Center for det Maritime Sundhedsvæsen og sygdomsbehandlerkurser
  • Forvaltning af erhvervsdykkerområdet, herunder opklaring af ulykker.

Kontakt

Sikre Skibe