Skibsregistret (SRG)

SRG er ansvarlig for, at registrering af rettigheder og matrikulering af danske og grønlandske skibe og fartøjer sker korrekt og serviceorienteret og løbende udvikles i tråd med tiden.

SRG har ansvaret for:

  • Rettighedsregistrering og matrikulering af skibe og fartøjer
  • Drift af Dansk Skibsregister, Dansk Internationalt Skibsregister og Fartøjsfortegnelsen, herunder løbende sikre, at de optagne skibe og fartøjer lever op til betingelserne for registrering
  • En løbende udvikling af skibsregistreringen
  • Udstedelse af nationalitetsbeviser og Continuous Synopsis Records.

Kontakt

Skibsregistret