Søfarende og Certifikater (SOC)

SOC er ansvarlig for Søfartsstyrelsens indsats for de søfarendes forhold på danske skibe. SOC er ansvarlig for forvaltning og løbende udvikling af det søfartssociale område, herunder håndhævelse af reglerne og udstedelse af beviser til søfarende, fiskere, lodser og fritidssejlere.

SOC har ansvaret for:

  • Service til rederier, søfarende, fiskere mv. i søfartssociale sager
  • Udstedelse af sønæringsbeviser, anerkendelsesbeviser, kaldesignalsbeviser, fritidssejlerbeviser og lodscertifikater
  • Koordination af yachtskipperprøver og SRC-radioprøver
  • Forvaltning af sygesikring og dagpenge for søfarende
  • Forvaltning og håndhævelse af regler vedrørende de søfarendes helbredsmæssige egnethed og arbejdsskader
  • Mønstringsoplysninger for danske skibe
  • Behandling af klager vedrørende lægeattest, ansættelsesforhold, hviletid og forhold om bord
  • Autorisering af søfartslæger og dykkerlæger.

Kontakt

Søfarende og certifikater