Kontakt


OBS! Søfartsstyrelsens ansatte arbejder i øjeblikket hjemmefra for at undgå spredning af COVID-19. 

Nogle funktioner kan få forlænget sagsbehandlingstid, men styrelsen tilstræber fortsat at yde sine services, herunder normal besvarelse af henvendelser på telefon og email.

Personligt fremmøde er ikke muligt. Dog kan der afleveres dokumenter til skibsregistrering.

Skibsregistrering

Skibsregistret i Søfartsstyrelsen vil fortsat kunne modtage dokumenter herunder dokumenter til Dagbog. Registreringer forventes at kunne foretages i sædvanligt omfang – i visse tilfælde dog med lidt længere sagsbehandlingstid. Behandlede dokumenter kan ikke forventes udleveret umiddelbart efter registrering.

Sønæringsbeviser

Hvis du er søfarende, kan du fortsat få udstedt dine beviser, så du kan fortsætte med at sejle. Hvis din ansøgning ikke haster, vil vi henstille til, at du venter med at søge, indtil situationen har normaliseret sig.

Syn på skibe

Som hovedregel skal alle syn udsættes indtil videre. For at få et syn udsat og/eller få et skibscertifikat forlænget, kræver det en godkendelse fra Søfartsstyrelsen. Er der tale om et klasset skib, skal forespørgsel ske til klassifikationsselskabet, som vil koordinere med Søfartsstyrelsen. For øvrige skibe skal spørgsmål herom sendes til Søfartsstyrelsen på email: syn@dma.dk.  Søfartsstyrelsen vil iøvrigt kontakte de skibe, hvor et syn allerede er aftalt. Øvrige henvendelser om skibsgodkendelser mv. skal som normalt rettes til Søfartsstyrelsen på email: cfs@dma.dk.

Kurser for sygdomsbehandlere

Sygdomsbehandlerkurserne er p.t. aflyst. Det vil være muligt at holde øje med udviklingen på vores hjemmeside: 

Læs mere om kurser for sygdomsbehandlere her

Personer der kommer i en situation, hvor beviset udløber, bedes henvende sig pr. mail  til cms@dma.dk , så finder vi en løsning.

Søfartsstyrelsens adresser​ ​

​Søfartsstyrelsens hovedkontor:
​Caspar Brands Plads 9
4220 Korsør
Telefon: + 45 72 19 60 00
Mail: sfs@dma.dk


Tabel

​Søfarende og certifikater ​

Telefon: + 45 72 19 60 00Receptionen er åben:
Mandag - torsdag: 9.00-16.00Mandag - torsdag: 9.00-16.00
Fredag: 9.00-15.00 Fredag: 9.00-15.00
Mail: soc@dma.dkKassen er åben: Mandag - fredag: 10.00-14.00


Tabel

​Skibsregistret

Telefon: + 45 72 19 60 23(alle hverdage 9.00-15.00)
​Mail: srg@dma.dk


Tabel

​Presse

Telefon: +45 72 19 60 09(alle hverdage 9.00-16.00)
​Mail: presse@dma.dk

Tabel

​Bestil syn

Uden for kontortid anmelder du syn på udenlandske skibe, der anløber dansk havn eller gennemsejler danske farvande, til vagthavende i Søfartsstyrelsen på telefon +45 72 19 60 00.
Bestil syn online: Bestil syn.


Tabel

​Driftscentre

​Søfartsstyrelsen har to driftscentre, som indkøber og vedligeholder Søfartsstyrelsens flydende afmærkning samt fyr. Der er åbent for henvendelse: ​
Mandag - torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-12.00
​​Driftscenter Korsør
Søbatteriet 2
4220 Korsør
Telefon: + 45 72 19 60 05

Driftscenter Grenå
Ndr. Kajgade 1
8500 Grenå
Telefon: +45 72 19 60 10


Tabel

​Synskontorer ​

Syn i Danmark Syn på Grønland: Synscenter Nuuk
Telefon: + 45 72 19 60 08​ 
(alle hverdage 9.00-15.00)

Telefon: +299 32 54 44
(alle hverdage lokal tid 9.00-15.00, som svarer til dansk tid 13.00-19.00)