Mål og økonomi


Illustrativt billede

Søfartsstyrelsen indgår årligt en mål- og resultatplan med Erhvervsministeriet. Mål- og resultatplanen opstiller mål for styrelsens arbejde det pågældende år og er dermed et vigtigt strategidokument for styrelsen.

Find Søfartsstyrelsens mål- og resultatplan her.

Der afrapporteres på målene i Søfartsstyrelsens årsrapport. Årsrapporten indeholder desuden en samlet beretning for året, der er gået, og en række nøgletal for styrelsens økonomi.

Find Søfartsstyrelsens årsrapport her

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Mette Festersen Jensen, PA for direktøren
+45 72 19 61 72