Søfartsstyrelsens persondata- og privatlivspolitik


Dine rettigheder

Som offentlig myndighed behandler vi mange oplysninger om både virksomheder og fysiske personer. Hvis du er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, og du sender os oplysninger om dig selv, andre personer eller din virksomhed, vil de oplysninger, som du sender til os være personhenførbar data.

Vi har i henhold til en række forskellige lovbestemmelser ret og pligt til at behandle personhenførbar data som led i vores almindelig sagsbehandling. Sådan data har vi pligt til at journalisere efter offentlighedsloven, ligesom vi har pligt til at bevare de journaliserede oplysninger i overensstemmelse med arkivloven. Dette betyder bl.a., at vi kun kan slette oplysninger i det omfang, dette er i overensstemmelse med arkivloven.

Vi behandler også persondata i andre sammenhængen, eksempelvis hvis vi bistår borgere og virksomheder med løsning af serviceprægede opgaver. Vi vil i sådanne situationer indhente et samtykke til behandlingen. Et sådan samtykke kan altid tilbagekaldes, hvorefter vi sletter oplysningen. Hvis ikke samtykke tilbagekaldes, vil vi slette oplysningen, når vi er færdige med at udføre opgaven.

Uanset hvilken type af behandling, der er tale om, har du ret til med visse få undtagelser at bede os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan anmode os om – i det omfang det ikke er i strid med anden lovgivning – at berigtige oplysninger, at slette oplysninger eller helt at indstille behandlingen af dine oplysninger.

Alle oplysninger, som vi modtager, opbevares på en server i Danmark, og vi har ved en gennemgang af vores systemer og ved instrukser til vores medarbejder taget skridt til at sikre, at vi passer så godt på alle oplysninger som muligt.

Kontaktoplysninger og klage

I det omfang du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, kan du kontakte Søfartsstyrelsen ved at skrive til sfs@dma.dk eller til adressen Fjordvænget 30, 4220 Korsør, CVR-nr.: 29831610. Du kan også ringe til os på tlf. 72 19 60 00.

Hvis du ønsker at sende en mail, som indeholder følsomme oplysninger eller dit cpr.nr., skal vi opfordre til, at du sender mailen til os fra din e-boks.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mail: DPO@em.dk eller på tlf. 33 92 33 50.

Cookies

  • Læs Søfartsstyrelsens cookie-politik.

Links til andre hjemmesider

I det omfang der på vores hjemmeside er links til andre hjemmesider, skal vi opfordre dig til, at du altid læser disse hjemmesiders politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker, inden du går videre til siden.


 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00