Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2019

01-01-2019

Analysens hovedkonklusioner

Læs hele rapporten

  • Det Blå Danmark beskæftiger i 2018 direkte 60.271 personer. Samlet set beskæftiger Det Blå Danmark 96.164 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til hhv. 2,1 procent og 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Det er svarende til forrige år.
  • Det samlede beskæftigelsesbidrag i Det Blå Danmark er faldet i perioden 2007-2018. Underliggende faldt den direkte beskæftigelse med 15.037 personer, mens den indirekte beskæftigelse steg med 2.746 personer.
  • Produktionen i Det Blå Danmark er i 2018 på 350 mia. kr. og BVT på 83,6 mia. kr. Det svarer til 8,9 procent af den samlede produktion og 4,4 procent af BVT i den samlede økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag er det samlede bidrag på hhv. 10,5 og 5,9 procent.
  • For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget BVT som gennemsnittet i dansk økonomi.
  • Eksporten i Det Blå Danmark var i 2018 på godt 258 mia. kr. Det er en smule mere end forrige år. Det svarer til 25,7 procent af den samlede eksport af varer og tjenester. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 28,9 procent. Det er lidt mere end forrige år.
  • Eksporten udgør i 2018 i alt 82,8 procent af produktionsværdien i Det Blå Danmark, heraf 73,6 procent direkte og 9,2 procent indirekte. Det er lidt mere end forrige år.
  • I perioden 2005-2015 har Det Blå Danmark haft produktivitetsvækst på 0,2 procent om året, drevet af faldende produktion i Olie og gas. Det er ikke muligt at vurdere udviklingen fra 2015 til 2016 pga. ændringer i Danmarks Statistiks definition af branchen Olie og gas. Skibsfarten blev ramt hårdt af krisen i 2009, men har sidenhen genvundet den tabte indtjening og produktivitet, og har samlet set oplevet en produktivitetsvækst på 3,7 procent om året mod 0,9 i den samlede danske økonomi. Branchen Udstyr har oplevet en høj gennemsnitlig produktivitetsvækst på 4,5 procent om året.

Denne rapport er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på mev@dma.dk