Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2020

02-03-2021

Analysens hovedkonklusioner

  • Det Blå Danmark beskæftiger i 2019 direkte 60.880 personer. Samlet set beskæftiger Det Blå Danmark 97.290 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til hhv. 2,1 procent og 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Det er svarende til forrige år.
  • Det samlede beskæftigelsesbidrag i Det Blå Danmark er faldet i perioden 2009-2019. Underliggende faldt den direkte beskæftigelse med 12.087 personer, mens den indirekte beskæftigelse faldt med 5.057 personer.
  • Produktionen i Det Blå Danmark er i 2019 på 394 mia. kr. og BVT på 104 mia. kr. Det svarer til 9,7 procent af den samlede produktion og 5,1 procent af BVT i den samlede økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag er det samlede bidrag på hhv. 11,4 og 7,3 procent.
  • For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget BVT som gennemsnittet i dansk økonomi.
  • Eksporten i Det Blå Danmark var i 2019 på godt 287 mia. kr. Det er en smule mere end forrige år. Det svarer til 26,5 procent af den samlede eksport af varer og tjenester. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 29,1 procent. Det er lidt mere end forrige år.
  • Eksporten udgør i 2019 i alt 79,8 procent af produktionsværdien i Det Blå Danmark, heraf 72,8 procent direkte og 7 procent indirekte. Det er lidt mindre end forrige år.
  • Det er ikke muligt at opgøre den samlede produktivitetsvækst for Det Blå Danmark i perioden 2007-2017, pga. ændringer i Danmarks Statistiks definition af branchen Olie og gas. Skibsfarten blev ramt hårdt af krisen i 2009, men har sidenhen genvundet den tabte indtjening og produktivitet, og har samlet set oplevet en produktivitetsvækst på 2,0 procent om året mod 1,2 i den samlede danske økonomi i perioden 2007 til 2017. Branchen Udstyr har oplevet en høj gennemsnitlig produktivitetsvækst på 5,2 procent om året frem til 2017.

Læs hele rapporten

Denne rapport er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på mev@dma.dk