Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2017

02-01-2017

Analysens hovedkonklusioner

Læs hele rapporten

  • Det Blå Danmark beskæftiger i 2016 direkte 59.692 personer. Samlet set beskæftiger Det Blå Danmark 94.600 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til hhv. 2,2 procent og 3,5 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Det er lidt mindre end forrige år, hvilket skyldes en nedgang i beskæftigelsen inden for Udstyr.
  • Det samlede beskæftigelsesbidrag i Det Blå Danmark er faldet i perioden 2006-2016. Underliggende faldt den direkte beskæftigelse med 12.446 personer, mens den indirekte beskæftigelse steg med
    3.000 personer.
  • Produktionen i Det Blå Danmark er i 2016 på 315 mia. kr. og BVT på 83 mia. kr. Det svarer til hhv. 8,9 procent af den samlede produktion og 4,6 procent af BVT i den samlede økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag er det samlede bidrag på hhv. 10,3 og 6 procent. Det er lidt mindre end forrige år.
  • For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget BVT som gennemsnittet i dansk økonomi.
  • Eksporten i Det Blå Danmark var i 2015 på knap 250 mia. kr. Det er en smule mere end forrige år. Det svarer til 22,4 procent af den samlede eksport. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 24,2 procent. Det er lidt mindre end forrige år.
  • Eksporten udgør i 2015 i alt 83 procent af produktionsværdien i Det Blå Danmark, heraf 76,6 procent direkte og 6,4 procent indirekte. Det er lidt mere end forrige år.
  • I perioden 2003-2013 har Det Blå Danmark haft produktivitetsvækst på -4,8 procent om året, drevet af faldende produktion i Olie og gas. Skibsfarten blev ramt hårdt af krisen i 2009, men har sidenhen genvundet den tabte indtjening og produktivitet, og har samlet set oplevet en produktivitetsvækst på 2,5 procent om året mod 1,4 i den samlede danske økonomi. Branchen Udstyr har oplevet en høj gennemsnitlig produktivitetsvækst på 7,8 procent om året.

Denne rapport er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på mev@dma.dk