Sømil fra skibserhvervet

Christina Elmann er skibsinspektør i Søfartsstyrelsens enhed for Sikre Skibe.

Det var et tilfælde, men et lykkeligt et af slagsen, som ledte Christina Elmann til et job i Søfartsstyrelsen.

Det var et lidt tilfældigt tip om et jobopslag fra Søfartsstyrelsen som skibsinspektør og formidler, der skulle lede hende ned ad en helt ny og uventet karrierevej. Som kommunikationsuddannet fra Roskilde Universitet, var hun umiddelbart mange sømil væk fra skibsfartserhvervet som arbejdsområde:

Da jeg afsluttede min uddannelse, havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle arbejde som skibsinspektør nogle år senere,

fortæller hun, og fortsætter,

men jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det, og at jeg er her, fordi jobbet indeholder en meget bred pallette af opgaver, og det passer perfekt til mig.

En blå generalist

Søfartsstyrelsens skibsinspektører med maritim baggrund står for syn og godkendelse af danske skibe. Hvis de finder fejl eller overtrædelser af søfartslovgivningen, kan det i yderste konsekvens føre til politianmeldelser. Det vil typisk være en af de arbejdsopgaver, der lander i Christinas indbakke.

”Politiet har ikke samme indsigt i maritime regler, som vi har i Søfartsstyrelsen. Vi har jurister, som kender hver paragraf inden for søfartslovgivningen, så derfor leverer vi ofte grundlaget for at vurdere, om der er foregået lovovertrædelser på et skib, der er blevet synet. Og det er spændende”, fortæller hun.

Det handler bare om at række ud

Søfartsstyrelsens opgaver breder sig over en lang række fagligheder og kompetencer. Det betyder, at medarbejderne arbejder på tværs af fagkontorerne og har mulighed for at komme med en masse forskellige perspektiver, der kan supplere hinanden godt.

Det giver også medarbejderne vide rammer og muligheder for at afprøve nye arbejdsopgaver internt.

Det er en fornøjelse at være her i Søfartsstyrelsen. Langt hen ad vejen får jeg selv lov til at bestemme, hvad jeg vil kaste mig ud i. Det handler bare om at række ud.

Derfor er er Christina lige nu udlånt på deltid til styrelsens IT-afdeling.

”Jeg ved, at jeg altid kan komme til min chef og sige, at jeg har brug for noget luftforandring, og så prøver vi sammen at finde god løsning på det, hvor jeg kan prøve kræfter med andre arbejdsopgaver”. ”Det er enormt lærerigt og motiverende, at prøve det af”, lyder det kontant fra Christina.

Juletræsfest, udflugter og andet godt

Som forperson for personaleforeningen, får Christina, foruden luftforandring og variation i sine arbejdsopgaver, mulighed for at dyrke det kollegiale sammenhold, som hun holder meget af.

Personaleforeningen arrangerer personalearrangementer for alle medarbejdere i styrelsen. Det kan være alt fra juletræsfester og quizzer til fælles udflugter til øerne omkring Korsør. ”Det er med til at styrke den sociale sammenhæng i hele styrelsen – og så er det virkelig hyggeligt at være med i foreningen,” tilføjer Christina.