Måske den mest internationale styrelse i landet

Malene Loftager Mundt er Kontorchef i Søfartsstyrelsens enhed for Maritim Regulering og Jura.

Malene Loftager Mundt er ikke i tvivl. Den vigtigste årsag til, at hun søgte jobbet som kontorchef i Søfartsstyrelsen, var, at Søfartsstyrelsen er en global aktør med stor international indflydelse.

”Søfartsstyrelsen er, efter min bedste vurdering, landets mest internationale styrelse. Vi sætter globale regler for erhvervet, og for de danskflagede skibe, også selv om de sejler langt fra de danske kyster. Det er dybt fascinerende. Det var det, der fik mig til at søge stillingen i Søfartsstyrelsen,” fortæller Malene Loftager Mundt.

Vigtig maritim spiller

Søfartsstyrelsen repræsenterer Danmark i de toneangivende internationale organisationer på det maritime område. Når der er forhandlinger om ny regulering i FN’s Søfartsorganisation (IMO) eller EU er det Søfartsstyrelsen, som forhandler på vegne af Danmark. Søfartsstyrelsen repræsenterer også Danmark, når det kommer til forhandlingerne af de globale regler vedr. arbejdsmiljø og ansættelsesforhold til søs i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Det er virkelig fascinerende, interessant og sjovt at være en del af, fortæller hun.

Hvis man godt kan lide internationalt samarbejde og at blive klogere på kulturelle forskelle, så er det meget berigende, at arbejde i Søfartsstyrelsen. Man får nye globale kontakter, som man måske ikke lige havde forventet. Vores pendanter er de store søfartsnationer, som jo ikke nødvendigvis er lande lige omkring os. Det gør, at vi har tætte partnerskaber alle mulige steder i verden.


For mig er det ret unikt at sidde i en international organisation og tale på vegne af Danmark og blive hørt og anerkendt som en vigtig spiller.  Det tror jeg ikke, der er så mange andre steder, man har mulighed for.

 

Sporarbejde

En stor del af Søfartsstyrelsens medarbejdere pendler til og fra Korsør. Ligesom mange andre tager Malene toget, og når turen går til Korsør, finder hun computeren frem i toget og stempler ind på job. Muligheden for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som er et af Søfartsstyrelsens kendetegn, er et kæmpestort plus for Malene. Min arbejdsdag begynder enten ved hjemmearbejdspladsen kl. 9, eller også starter den meget tidligt i toget på de dage, hvor jeg er afsted. Togtiden betyder også, at jeg har ro til at få afsluttet sager og få læst mine mails, inden jeg møder ind på kontoret. Fleksibiliteten betyder meget for mig. Jeg bor langt fra Korsør, men med de to hjemmearbejdsdage, jeg har om ugen, fungerer det rigtigt godt, selv med to små børn.

Gode karrieremuligheder i Erhvervsministeriet

Malene startede sin karriere i Erhvervsministeriets departement og har også arbejdet en række år i Erhvervsstyrelsen. Der er en helt særlig ånd i Erhvervsministeriet. Vi arbejder for at gøre en forskel for danske virksomheder og det kræver ofte omstillingsparathed og hurtig eksekveringsevne. På tværs af koncernen er der gode muligheder for at prøve kræfter med mange forskellige dagsordener i koncernen. For Malene har det været super givende at arbejde i forskellige dele af koncernen.

Et godt kollegaskab og søviser

Vi har et rigtig godt kollegaskab i Søfartsstyrelsen. Der er en ordentlig tone, og man hjælper hinanden. I vores kontor, Maritim Regulering og Jura, synes jeg, at vi har en helt særlig social ånd, som gør at vi interesserer os for hinanden og passer på hinanden, hvilket betyder rigtig meget for mig.

Selv om der er gode muligheder for at arbejde hjemmefra, så er der alligevel mange, der møder ind i Korsør.

Folk kører gerne langt for at sidde med deres kollega på kontoret. Folk kerer sig om hinanden, og tager hånd om kolleger, som måske har noget på hjemmefronten.

Den gode holdånd var med til at skabe en særlig kampagne, som skulle få Danmark valgt ind i bestyrelsen for FN’s Søfartsorganisation (IMO) i efteråret 2021. En kampagne som for mange medarbejdere var noget grænseoverskridende at kaste sig ud i, men de gjorde det, selvom deres deltagelse involverede sang. Og Malene Loftager Mundt griner højt, da hun får spørgsmålet.

Der var i den grad noget med en sang – min bror kom til mig og sagde, jeg har set dig i en video – og rigtigt nok så lavede vi en kampagnevideo om situationen med hjemmearbejde under pandemien.

Videoen blev lagt på nettet og gik nærmest viralt i de internationale maritime kredse. Og Danmark blev valgt ind.