En generalist på gyngende grund

Thyge Moos er Sektionschef i Søfartsstyrelsens enhed Sikre Farvande.

Da Thyge Moos gik om bord i Søfartsstyrelsen, var det uden den store viden om, hvad styrelsen egentlig beskæftigede sig med. Men han var nysgerrig.

Jeg valgte Søfartsstyrelsen, fordi jeg trængte til at prøve noget andet efter mere end 10 år i styrelser under Kulturministeriet. Og så søgte styrelsen “en skarp pen” med gode analytiske evner, og det matchede min opfattelse af mig selv. Dermed også sagt, at jeg ikke havde det store kendskab til styrelsen på forhånd eller nogen drøm om at arbejde i “Det Blå Danmark.

Thyge har en klassisk baggrund som generalist. Han havde kun meget begrænset forhåndskendskab til det nautiske univers, som bl.a. handler om at kende søvejsreglerne og være i stand til at læse søkort. ”Den viden får man forærende, når man arbejder som navigatør på et tankskib eller en færge, som mange af de ansatte i styrelsen har gjort. Jeg har kun været styrmand i en robåd og på mit skivebord, men jeg var nysgerrig på det maritime univers”, fortæller han.

Skrivebords-generalisten skulle alligevel vise sig, at blive en gevinst for kontoret Sikre Farvande – ”Allerede efter 1½ år som specialkonsulent i styrelsen søgte jeg- og fik stillingen som sektionschef. Jeg synes, det viser, at Søfartsstyrelsen er et sted, man kan gøre karriere”.

Lidt som en krimi

I enheden NAVI, som Thyge er chef for, er der mange forskellige opgaver knyttet til sejladssikkerhed, herunder tilsyn med lodserier, godkendelse af afmærkning og politianmeldelse af lovovertrædelser til søs.

Det er politiet, der efterforsker søulykker og andre hændelser til søs, men vi undersøger i hvert enkelt tilfælde, hvilke søvejsregler der kan være overtrådt. Det er nogle gang et større puslespil, hvor mange regler er i spil samtidig. Heldigvis har vi dygtige nautikere i enheden, der er super skarpe til at dissekere et hændelsesforløb op til fx en ulykke eller et near miss på baggrund af blandt andet indberetninger, høringssvar og skibenes elektroniske ”fodspor”.

Aktuelt er der tillige meget arbejde i NAVI knyttet til etableringen af havvindmølleparker i fx Nordsøen, hvor Søfartsstyrelsen er myndighed ift. sejladssikkerhed og ift. at sikre, at der også er plads til skibstrafikken. 

Familievenlige forhold

Søfartsstyrelsen arbejder ud fra en betragtning om, at arbejdet skal være uafhængigt at geografi. Det indebærer, at der er en høj grad af fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. Og det er en afgørende faktor for Thyge Moos.

Det betyder rigtigt meget for mig! Jeg pendler fra København til Korsør to-tre gange om ugen, hvor jeg har en times arbejdstid i toget hver vej. Jeg kunne slet ikke få en arbejdsdag til at hænge sammen med pendlertid fem dage om ugen og tre mindre børn, der skal hentes og bringes i skole og børnehave, så det er meget afgørende for mig. 

Når det gælder arbejdsglæden

Det er meget udbredt i styrelsen med månedlige samtaler med medarbejderne om trivsel, samarbejde og opgaver,” fortæller han. “I min sektion har vi faglige dage og også torsdagsbar en gang om måneden på den lokale vinbar i Korsør – det kan jeg gå og glæde mig til flere dage i forvejen.